Skúšobný maturitný test B1

Skúšobný maturitný test B1

Skúšobný maturitný test B1

Stredná škola B1 Nemčína

Ukážka testu externej časti maturitnej skúšky je určená všetkým maturantom stredných odborných škôl a konzervatórií, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z nemčiny.

Test úrovne B1 pozostáva z troch častí:

počúvanie s porozumením (20 položiek – 30 minút)

gramatika a lexika (20 položiek – 25 minút)

čítanie s porozumením (20 položiek – 45 minút).

Pokyny k úlohám v tomto teste sú formulované v slovenskom jazyku.

Tento test nájdete aj v printovej podobe ako súčasť cvičebnice Hurra Deutsch! A2-B1

Počet testových položiek úrovne B1 je 60. Správna odpoveď v každej z položiek je hodnotená celočíselne 1 bodom. Nesprávna alebo žiadna odpoveď je hodnotená 0 bodmi. Žiak v teste uspeje iba ak dosiahne hodnotenie viac ako 33%.

6 €
Kúpiť